Loading


ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Club-Activity Registration System (CARS)

ปิดรับการ setup ระบบให้กับโรงเรียนใหม่ชั่วคราว
เพื่อทดสอบเวอร์ชั่นใหม่ (v.7)
และจะกลับมาเปิด setup อีกครั้งในเร็วๆ นี้

Project : ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : CARS (สามารถปรับให้เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ, วิชาเสริมได้)
Version : 6.5.19
Keynote : ระบบที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมแบบไร้เอกสาร ใช้งานง่ายและรองรับการทำงานแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 100% ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการลงทะเบียน ลดความซ้ำซ้อน ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการลงทะเบียน ทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

Next Update v.7 ==> Soon!!
-> ครูที่ปรึกษา สามารถเพิ่มกิจกรรมชุมนุมเองได้
-> ครูที่ปรึกษา/ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขรูปแบบหน้าปกชุมนุมได้
-> ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ครูที่ปรึกษาเพิ่มกิจกรรมชุมนุมเองได้เลยหรือต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน
-> สามารถเพิ่มส่วน Header ของเว็บไซต์ได้ (Logo)

-> System Core Performance

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 6.5.19
1. ในเวอร์ชั่น 6.5.19 เราได้ปรับปรุงระบบหลังบ้านและธีมการแสดงผลให้สามารถแสดงผล GUI ได้ดียิ่งขึ้นกับทุกๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ , Tablet และโทรศัพท์มือถือ ตามขนาดของหน้าจอ ทำให้การใช้งานระบบลื่นไหลยิ่งขึ้น
2. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ผ่านระบบฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางงานกิจกรรม ว่าสามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้กี่ครั้ง และต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมเท่านั้น
3. ทำการปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลต่างๆ จากไฟล์ excel (xls, xlsx) โดยเตรียมข้อมูลให้ตรงตามเทมเพลตของระบบ ซึ่งสามารถสร้างได้โดยง่ายดายยิ่งขึ้น
4. การเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษา สามารถเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษาพร้อมระบุชุมนุมที่รับผิดชอบได้เลยจากหน้าจอเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษา ซึ่งสามารถระบุชุมนุมที่รับผิดชอบได้มากกว่า 1 ชุมนุม (หากไม่มีข้อมูลชุมนุมก็สามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) ทำให้การเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุมสะดวก และรวดเร็วขึ้ัน
5. สำหรับการเพิ่มข้อมูลชุมนุม สามารถระบุครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงไปในแต่ละชุมนุมได้เลย โดยสามารถระบุครูที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ท่าน ใน 1 ชุมนุมที่เพิ่มเข้าไปในระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบนี้ :
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (2552-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (2560-ปัจจุบัน)
3. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (2561-ปัจจุบัน)
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี (2562-ปัจจุบัน)
5. โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน (2562-ปัจจุบัน)
6. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (2562-ปัจจุบัน)
7. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จังหวัดปัตตานี (2562-ปัจจุบัน)
8. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ (2562-ปัจจุบัน)
9. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี (2562-ปัจจุบัน)
10. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (2562-ปัจจุบัน)
11. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (2563)
12. โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (2563)
13. โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี (2563)
14. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2563)
15. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (2563)
16. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (2563)
17. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2563)
18. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (2563)
19. โรงเรียนเซกา (2563)
20. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (2563)
21. โรงเรียนพรุพีพิทยาคม (2563)
22. โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง(2563)
23. โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (2563)
24. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (2563)
25. โรงเรียนกระสังพิทยาคม (2563)
26. โรงเรียนสภาราชินี 2 (2563)
27. โรงเรียนดัดดรุณี (2563)
28. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (2563)
29. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (2563)
30. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม (2563)
31. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก (2563)
32. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2563)
33. โรงเรียนเสิงสาง (2563)
34. โรงเรียนแนงมุดวิทยา (2563)
35. โรงเรียนพระแสงวิทยา (2563)
36. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” (2563)
37. โรงเรียนเถินวิทยา (2563)
38. โรงเรียนนาส่วงวิทยา (2563)
39. โรงเรียนนราธิวาส (2563)
40. โรงเรียนโพนพิทยาคม (2563)
41. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (2563)
42. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ (2563)
43. โรงเรียนคงคาราม (2563)
44. โรงเรียนวังวิเศษ (2563)
45. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (2563) (กิจกรรมเสริมทักษะ)
46. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (2563)
47. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร (2563)
48. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร (2563)
49. โรงเรียนหอพระ (2563)
50. โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม (2563)
51. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ (2563)
52. โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา (2563)
53. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (2563)
54. โรงเรียนวัชรวิทยา (กิจกรรมชุมนุม, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
55. โรงเรียนสิริรัตนาธร
56. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
57. โรงเรียนขามสะแกแสง
58. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
59. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
60. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
61. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
62. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (กิจกรรมชุมนุม, วิชาเลือกเสรี)
63. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
64. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (กิจกรรมชุมนุม, รายวิชาเพิ่มเติม)
65. โรงเรียนนารีนุกูล
66. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
67. โรงเรียนไพศาลีพิทยา
68. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
69. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
70. โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
71. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
72. โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
73. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
74. โรงเรียนลองวิทยา
75. โรงเรียนปายวิทยาคาร
76. โรงเรียนปะทิววิทยา
77. โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
78. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
79. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
80. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
81. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
82. โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
83. โรงเรียนนาสาร
84. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
85. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
86. โรงเรียนประชาราชวิทยา
87. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
88. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
89. โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
90. โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
91. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

Demonstration : http://demo.clubth.com/club
* Username : demo
* Password : สอบถามได้โดยเพิ่มเพื่อนมาที่ LINE@ ด้านล่างครับ

**** สถานศึกษาที่สนใจระบบ สามารถติดต่อขอใช้งานระบบได้ที่ ****
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาแอด Line เราได้ที่ @772tqpqh (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ ^^) หรือสแกน QR Code ด้านล่างผ่าน Line Application ได้เลยครับ

ทางโรงเรียนสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

**** คุณสมบัติของระบบ ****
1. คุณสมบัติสำหรับนักเรียน
 • ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
 • ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที
 • พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนเพื่อนำไปยื่นกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
 • ตรวจสอบผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม โดยสามารถตรวจสอบเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน หรือชุมนุม ที่ต้องการได้
 • แบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาในการลงทะเบียน
 • Log in เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผลการเรียน
 • แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม ตามจำนวนโควตาที่ทางงานกิจกรรมฯ กำหนดไว้

2. คุณสมบัติสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

 • บันทึกผลกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ครู 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายชุมนุม
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนในชุมนุม
 • พิมพ์หน้าปก (ใบปะหน้า) กิจกรรมสำหรับทำเล่มชุมนุม
 • พิมพ์แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เพื่อบันทึกการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • พิมพ์แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยของชุมนุม เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยของนักเรียนในชุมนุม
 • ระบบ Login และแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ PDF, Word (เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นถัดไป)

3. คุณสมบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • กำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (เริ่มต้น – สิ้นสุด)
 • กำหนดจำนวนโควตา เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งงานกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานกิจกรรมฯ ว่าจะกำหนดโควตาจำนวนเท่าใด
 • จัดการข้อมูลชุมนุมแต่ละภาคการศึกษา โดยเพิ่มทีละชุมนุม หรือนำเข้าจากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด
 • เปิด-ปิด สถานะ สำหรับการอนุญาตลงทะเบียนแต่ละชุมนุม
 • จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม โดยสามารถกำหนดหรือมอบหมายชุมนุมให้ครูที่ปรึกษาแต่ละท่านได้หลายชุมนุม ตามปีการศึกษา และสามารถมอบหมายครูที่ปรึกษาพร้อมกันหลายท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว
 • จัดการข้อมูลนักเรียนแต่ละภาคการศึกษา โดยสามารถเพิ่มทีละรายการ หรือนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด
 • ปรับปรุงสถานะของนักเรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนชุดใหม่ โดยที่ข้อมูลชุดเดิมจะยังคงอยู่ในระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบผลกิจกรรมทั้งหมดของนักเรียน โดยสามารถเลือกภาคการเรียน ปีการศึกษาที่จะทำการปรับปรุงได้ ป้องกันกรณีการปรับปรุงสถานะผิดภาคการศึกษา
 • จัดการกิจกรรมชุมนุม เพื่อเลือก-แก้ไข-ลบ ชุมนุมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ปิดระบบลงทะเบียน หรือมีปัญหาการลงทะเบียนปกติ
 • บันทึกผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมปลายภาคการศึกษา
 • พิมพ์รายงาน
  • นักเรียน
  • ชุมนุม
  • ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  • ข้อมูลการลงทะเบียน แยกตามระดับชั้น (นักเรียนที่ลงทะเบียน และไม่ลงทะเบียน)
  • ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมประจำภาคการศึกษา
  • รายงานสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม (รายชื่อนักเรียน, ใบปะหน้ากิจกรมเพื่อเข้าเล่ม, แบบขออนุมัติผลกิจกรรม, แบบบันทึกเวลาการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์, แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมย่อย)
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • กล่องจดหมาย สำหรับดูข้อความที่นักเรียนติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ และยังสามารถตอบกลับข้อความได้โดยตรงผ่านระบบ ไปยัง อีเมล์ที่นักเรียนได้ให้ไว้ รวมทั้งตรวจสอบประวัติข้อความที่ได้ตอบกลับ ว่าได้ตอบกลับไปด้วยข้อความอะไร
 • จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผู้ใช้ที่จะกำหนดสิทธิ์ให้สามารถจัดการระบบได้
 • ตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น ชื่อโรงเรียนที่จะใช้แสดงในระบบ (Header, Title), ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน, กำหนดระดับชั้นและห้องเรียนทั้งหมด, ปีการศึกษาที่เริ่มแสดงข้อมูล, จำนวนสัปดาห์การเรียนทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งสามารถกำหนดได้เองทันทีผ่านระบบจัดการ
 • ตั้งค่าข้อกำหนด เงื่อนไขสำหรับแสดงในหน้าจอของการลงทะเบียน
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel
 • ส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF, Word และ อื่นๆ (เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นถัดไป)
แสดงความคิดเห็น