CARS : ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ Version 6


ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Club-Activity Registration System (CARS)

Project : ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : CARS
Version : 6.5.19
Keynote : ระบบที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมแบบไร้เอกสาร ใช้งานง่ายและรองรับการทำงานแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 100% ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการลงทะเบียน ลดความซ้ำซ้อน ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการลงทะเบียน ทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

Next Update v.7 ==> Soon!!
-> ครูที่ปรึกษา สามารถเพิ่มกิจกรรมชุมนุมเองได้
-> ครูที่ปรึกษา/ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขรูปแบบหน้าปกชุมนุมได้
-> ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ครูที่ปรึกษาเพิ่มกิจกรรมชุมนุมเองได้เลยหรือต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน
-> สามารถเพิ่มส่วน Header ของเว็บไซต์ได้ (Logo)

-> System Core Performance

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 6.5.19
1. ในเวอร์ชั่น 6.5.19 เราได้ปรับปรุงระบบหลังบ้านและธีมการแสดงผลให้สามารถแสดงผล GUI ได้ดียิ่งขึ้นกับทุกๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ , Tablet และโทรศัพท์มือถือ ตามขนาดของหน้าจอ ทำให้การใช้งานระบบลื่นไหลยิ่งขึ้น
2. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ผ่านระบบฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางงานกิจกรรม ว่าสามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้กี่ครั้ง และต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมเท่านั้น
3. ทำการปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลต่างๆ จากไฟล์ excel (xls, xlsx) โดยเตรียมข้อมูลให้ตรงตามเทมเพลตของระบบ ซึ่งสามารถสร้างได้โดยง่ายดายยิ่งขึ้น
4. การเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษา สามารถเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษาพร้อมระบุชุมนุมที่รับผิดชอบได้เลยจากหน้าจอเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษา ซึ่งสามารถระบุชุมนุมที่รับผิดชอบได้มากกว่า 1 ชุมนุม (หากไม่มีข้อมูลชุมนุมก็สามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) ทำให้การเพิ่มข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุมสะดวก และรวดเร็วขึ้ัน
5. สำหรับการเพิ่มข้อมูลชุมนุม สามารถระบุครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงไปในแต่ละชุมนุมได้เลย โดยสามารถระบุครูที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ท่าน ใน 1 ชุมนุมที่เพิ่มเข้าไปในระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบนี้ :
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (2552-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (2560-ปัจจุบัน)
3. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (2561-ปัจจุบัน)
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี (2562-ปัจจุบัน)
5. โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน (2562-ปัจจุบัน)
6. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (2562-ปัจจุบัน)
7. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จังหวัดปัตตานี (2562-ปัจจุบัน)
8. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ (2562-ปัจจุบัน)
9. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี (2562-ปัจจุบัน)
10. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (2562-ปัจจุบัน)
11. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (2563)
12. โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (2563)
13. โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี (2563)
14. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2563)
15. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (2563)
16. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (2563)
17. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2563)
18. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (2563)

Demonstration : http://demo.clubth.com/club
* Username : demo
* Password : สอบถามได้โดยส่งคำขอมาที่อีเมล์ด้านล่างครับ

**** สถานศึกษาที่สนใจระบบ สามารถติดต่อขอใช้งานระบบได้ที่ ****
Email : —
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาแอด Line เราได้ที่ @772tqpqh (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ ^^) หรือสแกน QR Code ด้านล่างผ่าน Line Application ได้เลยครับ

*** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝงทั้งสิ้น ***

**** คุณสมบัติของระบบ ****
1. คุณสมบัติสำหรับนักเรียน
 • ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
 • ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที
 • พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนเพื่อนำไปยื่นกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
 • ตรวจสอบผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม โดยสามารถตรวจสอบเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน หรือชุมนุม ที่ต้องการได้
 • แบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาในการลงทะเบียน
 • Log in เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผลการเรียน
 • แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม ตามจำนวนโควตาที่ทางงานกิจกรรมฯ กำหนดไว้

2. คุณสมบัติสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

 • บันทึกผลกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ครู 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายชุมนุม
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนในชุมนุม
 • พิมพ์หน้าปก (ใบปะหน้า) กิจกรรมสำหรับทำเล่มชุมนุม
 • พิมพ์แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เพื่อบันทึกการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • พิมพ์แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยของชุมนุม เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยของนักเรียนในชุมนุม
 • ระบบ Login และแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ PDF, Word (เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นถัดไป)

3. คุณสมบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • กำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (เริ่มต้น – สิ้นสุด)
 • กำหนดจำนวนโควตา เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งงานกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานกิจกรรมฯ ว่าจะกำหนดโควตาจำนวนเท่าใด
 • จัดการข้อมูลชุมนุมแต่ละภาคการศึกษา โดยเพิ่มทีละชุมนุม หรือนำเข้าจากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด
 • เปิด-ปิด สถานะ สำหรับการอนุญาตลงทะเบียนแต่ละชุมนุม
 • จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม โดยสามารถกำหนดหรือมอบหมายชุมนุมให้ครูที่ปรึกษาแต่ละท่านได้หลายชุมนุม ตามปีการศึกษา และสามารถมอบหมายครูที่ปรึกษาพร้อมกันหลายท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว
 • จัดการข้อมูลนักเรียนแต่ละภาคการศึกษา โดยสามารถเพิ่มทีละรายการ หรือนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด
 • ปรับปรุงสถานะของนักเรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนชุดใหม่ โดยที่ข้อมูลชุดเดิมจะยังคงอยู่ในระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบผลกิจกรรมทั้งหมดของนักเรียน โดยสามารถเลือกภาคการเรียน ปีการศึกษาที่จะทำการปรับปรุงได้ ป้องกันกรณีการปรับปรุงสถานะผิดภาคการศึกษา
 • จัดการกิจกรรมชุมนุม เพื่อเลือก-แก้ไข-ลบ ชุมนุมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ปิดระบบลงทะเบียน หรือมีปัญหาการลงทะเบียนปกติ
 • บันทึกผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมปลายภาคการศึกษา
 • พิมพ์รายงาน
  • นักเรียน
  • ชุมนุม
  • ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  • ข้อมูลการลงทะเบียน แยกตามระดับชั้น (นักเรียนที่ลงทะเบียน และไม่ลงทะเบียน)
  • ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมประจำภาคการศึกษา
  • รายงานสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม (รายชื่อนักเรียน, ใบปะหน้ากิจกรมเพื่อเข้าเล่ม, แบบขออนุมัติผลกิจกรรม, แบบบันทึกเวลาการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์, แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมย่อย)
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • กล่องจดหมาย สำหรับดูข้อความที่นักเรียนติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ และยังสามารถตอบกลับข้อความได้โดยตรงผ่านระบบ ไปยัง อีเมล์ที่นักเรียนได้ให้ไว้ รวมทั้งตรวจสอบประวัติข้อความที่ได้ตอบกลับ ว่าได้ตอบกลับไปด้วยข้อความอะไร
 • จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผู้ใช้ที่จะกำหนดสิทธิ์ให้สามารถจัดการระบบได้
 • ตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น ชื่อโรงเรียนที่จะใช้แสดงในระบบ (Header, Title), ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน, กำหนดระดับชั้นและห้องเรียนทั้งหมด, ปีการศึกษาที่เริ่มแสดงข้อมูล, จำนวนสัปดาห์การเรียนทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งสามารถกำหนดได้เองทันทีผ่านระบบจัดการ
 • ตั้งค่าข้อกำหนด เงื่อนไขสำหรับแสดงในหน้าจอของการลงทะเบียน
 • ส่งออกรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel
 • ส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF, Word และ อื่นๆ (เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นถัดไป)
แสดงความคิดเห็น